งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าแข่งขันระบายสีรูปภาพและการแข่งขันวาดภาพระบายสี
๑. การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ทุกประเภทความพิการ  ผู้แข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ระบายสีมาด้วยตนเอง  โดยใช้สเีเทียนเล่มใหญ่
๒. การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ทุกประเภทความพิการ  ผู้แข่งขันจัดเตรียมสีไม้และอุปกรณ์ระบายสีมาด้วยตนเอง
 
วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09:28 น.
 
๑. ประชาสัมพันธ์ website  ๒ - ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
๒. จัดส่ง usename password  ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ           ทุกจังหวัด ๑๖ - ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
๓.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๑ - ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
๔.  แก้ข้อมูลนักเรียน  ครูผู้ควบคุม ๖ - ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒
๕.  พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน  และครูผู้ควบคุม ๒๐ - ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒
วันเสาร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:25 น.
แผนผังสถานที่แข่งขัน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 302
จำนวนนักเรียน 412
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 359
จำนวนกรรมการ 535
ครู+นักเรียน 771
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,306
ประกาศผลแล้ว 71/77 (92.21%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 52
เมื่อวาน 38
สัปดาห์นี้ 123
สัปดาห์ที่แล้ว 280
เดือนนี้ 276
เดือนที่แล้ว 1,550
ปีนี้ 9,948
ทั้งหมด 78,945