งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>แจ้งเปลี่ยนสถานที่การแข่งขัน<<

แจ้งเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1 - ป.3

เปลี่ยนสถานที่การแข่งขันเป็น "โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4" 
ชั้นล่างอาคารเรียน ติดกับอาคารของกลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

-------------------------------------------------------.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
----------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 3 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  12 ก.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 13 - 15 ก.ย. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  23 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่   30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ [New]  หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน [New] 7 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
 
---------------------------------ระดับชาติ(ภาคใต้)-------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1 - 25 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 2 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 2 - 8 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 9 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 16 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ นครศรีธรรมราช 6 - 8 ม.ค. 2563
 
หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องแข่งขันในระดับเครือข่าย 3 กลุ่มสาระ คือ
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย)
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (กิจกรรมมารยาทไทย)
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (กิจกรรมดนตรี)
    - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย / หญิง) ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3
    - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย / หญิง) ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3
    - การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย / หญิง) ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3
ต้องแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในเครือข่ายก่อนจึงจะลงทะเบียนในระดับเขตพื้นที่ได้

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 210
จำนวนทีม 4,346
จำนวนนักเรียน 8,790
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,414
จำนวนกรรมการ 1,570
ครู+นักเรียน 15,204
ครู+นักเรียน+กรรมการ 16,774
ประกาศผลแล้ว 234/256 (91.41%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 30
เมื่อวาน 125
สัปดาห์นี้ 741
สัปดาห์ที่แล้ว 1,609
เดือนนี้ 2,131
เดือนที่แล้ว 3,009
ปีนี้ 20,057
ทั้งหมด 446,833