สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินดำเนินการจัดการแข่งขัน

โครงงาน/เอกสาร และสื่อที่ต้องจัดส่งล่วงหน้า

หนังสือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 


หนังสือเปลี่ยนตัวครูผู้สอน

เอกสารหลักฐาน ของนักเรียนเรียนรวม

แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน โรงเรียนเรียนรวม


  ติดต่อสอบถามรายละเอียด การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  077 273298 ต่อ 33 - 34
หรือ ส.ต.ต.ยุทธนา  บุณยะตุลานนท์  หมายเลข 0866821231
นางสาวเพ็ญรัตน์  สุทธิรักษ์  หมายเลข 0810937852


.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
----------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 5-11 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  11 ก.ย. 2562 เวลา 16.30 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 17-20 ก.ย. 2562 เวลา 16.30 น.
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  23 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
 
---------------------------------ระดับชาติ(ภาคใต้)-------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ นครศรีธรรมราช 6-8 ม.ค. 2563

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 176
จำนวนทีม 3,511
จำนวนนักเรียน 7,082
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,194
จำนวนกรรมการ 1,365
ครู+นักเรียน 12,276
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,641
ประกาศผลแล้ว 235/269 (87.36%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 64
สัปดาห์นี้ 102
สัปดาห์ที่แล้ว 364
เดือนนี้ 226
เดือนที่แล้ว 1,091
ปีนี้ 10,414
ทั้งหมด 347,510