งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


----------------------------------ระดับเขตพื้นที่---------------------------------------
 ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 9 ก.ย. - 27 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  27 ก.ย. 2562 เวลา 16.30 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1 - 7 พ.ย. 2562
เวลา 16.30 น.
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  11 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 20 - 22 พ.ย.  2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 2 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
----------------------------------ระดับชาติ--------------------------------------------
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ นครศรีธรรมราช 6-8 ม.ค. 2563

 
ชี้แจงเพิ่มเติม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
............................................................................................
          ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักบินน้อย ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชาติเฉลิม โดยปีการศึกษานี้ จะดำเนินการแข่งตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด จึงขอชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
 
  1. กิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม Walk along Glider ระดับชั้น ป.1 – ป.3 (แข่งวันที่ 22 พ.ย.62
เวลา 09.00 น.)
          1.1 คณะกรรมการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน หรือสูติบัตร หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงวันเดือนปีเกิดของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน (อายุไม่เกิน 9 ปี ณ ปีการศึกษาปัจจุบัน (เกิดระหว่างปี 2553-ปัจจุบัน) ให้ครูผู้ฝึกสอนแจ้งให้นักเรียนนำติดตัวมาด้วย
          1.2 นักเรียนต้องออกแบบและสร้างเครื่องร่อนแบบเดินตาม โดยนักเรียนต้องเขียนแบบ 2 ใบ ส่งให้กรรมการ ตรวจ 1 ใบ และใช้สร้างเครื่องร่อนตามแบบ 1 ใบ 
          1.3 นักเรียนต้องตอบคำถาม (การทดสอบ) ตามใบงานในเกณฑ์การแข่งขัน ในวันแข่ง หากไม่ตอบ หรือไม่ทำใบงานตามที่กำหนด คณะกรรมการจะตัดคะแนนในส่วนนี้
          1.4 แผ่นวัสดุพื้นเรียบ (board) ขนาด 50x50 เซนติเมตร ใช้ส่วนกลางที่กรรมการเตรียมไว้ให้ในการแข่งขัน
          1.5 ใบงาน กระดาษเขียนแบบ ใช้ส่วนกลางที่กรรมการเตรียมไว้ให้
 
2. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6 (แข่งวันที่ 20 พ.ย.62
เวลา 09.00 น.)
          2.1 การเตรียมไม้หรือวัสดุชนิดอื่นใด ต้องมีขนาดใหญ่และยาวกว่าที่จะสร้างจริง กรรมการจะตรวจละเอียด หากมีการตัดหรือปรับมาตามขนาดอัตราส่วนจริง จะทำการเก็บไม้หรือวัสดุอุปกรณ์ชิ้นนั้น
2.2 นักเรียนต้องออกแบบและสร้างเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง โดยนักเรียนต้องเขียนแบบ ส่งให้กรรมการ ตรวจ เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
          2.3 นักเรียนต้องตอบคำถาม (ประเมินการตอบคำถามในใบงาน) ตามใบงานในเกณฑ์การแข่งขัน ในวันแข่ง หากไม่ตอบ หรือไม่ทำใบงานตามที่กำหนด คณะกรรมการจะตัดคะแนนในส่วนนี้
          2.4 อุปกรณ์ปล่อยเครื่องร่อน ใช้ส่วนกลางที่กรรมการเตรียมไว้ให้
          2.5 ใบงาน กระดาษเขียนแบบ ใช้ส่วนกลางที่กรรมการเตรียมไว้ให้
 
 
3. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (แข่งวันที่ 21 พ.ย.62
เวลา 09.00 น.)
          3.1 การเตรียมไม้หรือวัสดุชนิดอื่นใด ต้องมีขนาดใหญ่และยาวกว่าที่จะสร้างจริง กรรมการจะตรวจละเอียด หากมีการตัดหรือปรับมาตามขนาดอัตราส่วนจริง จะทำการเก็บไม้หรือวัสดุอุปกรณ์ชิ้นนั้น
3.2 นักเรียนต้องออกแบบและสร้างเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ โดยนักเรียนต้องเขียนแบบ ส่งให้กรรมการ ตรวจ เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
          3.3 นักเรียนต้องตอบคำถาม (ประเมินการตอบคำถามในใบงาน) ตามใบงานในเกณฑ์การแข่งขัน ในวันแข่ง หากไม่ตอบ หรือไม่ทำใบงานตามที่กำหนด คณะกรรมการจะตัดคะแนนในส่วนนี้
          3.4 ใบงาน กระดาษเขียนแบบ ใช้ส่วนกลางที่กรรมการเตรียมไว้ให้
 
4. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (แข่งวันที่ 22 พ.ย.62
เวลา 09.00 น.)
          4.1 การคำนวณหรือคิดค่าต่างๆ ในการเขียนแบบและตอบคำถามในใบงาน (ให้ครูผู้ฝึกสอน เตรียมเครื่องคิดเลขให้นักเรียนมาด้วย ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาในบริเวณที่แข่งขัน)
          4.2 ยางวง ที่ใช้ในการแข่งขัน ให้แต่ละทีมเตรียมมาเอง
4.3 นักเรียนต้องออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน โดยนักเรียนต้องเขียนแบบ ส่งให้กรรมการ ตรวจ เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
          4.4 นักเรียนต้องตอบคำถาม (ประเมินการตอบคำถามในใบงาน) ตามใบงานในเกณฑ์การแข่งขัน ในวันแข่ง หากไม่ตอบ หรือไม่ทำใบงานตามที่กำหนด คณะกรรมการจะตัดคะแนนในส่วนนี้
          4.5 ใบงาน กระดาษเขียนแบบ ใช้ส่วนกลางที่กรรมการเตรียมไว้ให้
 
5. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (แข่งวันที่ 22 พ.ย.62
เวลา 09.00 น.)
          5.1 การคำนวณหรือคิดค่าต่างๆ ในการเขียนแบบและตอบคำถามในใบงาน (ให้ครูผู้ฝึกสอน เตรียมเครื่องคิดเลขให้นักเรียนมาด้วย ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาในบริเวณที่แข่งขัน)
          5.2 ยางวง ที่ใช้ในการแข่งขัน ให้แต่ละทีมเตรียมมาเอง
5.3 นักเรียนต้องออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ โดยนักเรียนต้องเขียนแบบ ส่งให้กรรมการ ตรวจ เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
          5.4 นักเรียนต้องตอบคำถาม (ประเมินการตอบคำถามในใบงาน) ตามใบงานในเกณฑ์การแข่งขัน ในวันแข่ง หากไม่ตอบ หรือไม่ทำใบงานตามที่กำหนด คณะกรรมการจะตัดคะแนนในส่วนนี้
          5.5 ใบงาน กระดาษเขียนแบบ ใช้ส่วนกลางที่กรรมการเตรียมไว้ให้
 
 
หมายเหตุ : ประเด็นข้อชี้แจงดังกล่าว ไม่ได้เป็นการกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่เป็นการตีความหมายและแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ของ สพฐ. เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้พูดคุยกัน  สำหรับเกณฑ์และประเด็นอื่นให้ปฏิบัติตตามเกณฑ์ของ สพฐ. โดยเคร่งครัด
 
 
                                                                                       นายปรีชาพล ทองพลอย
                                                                                      ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง
วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:37 น.
ศูนย์แข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

1.  ให้โรงเรียนส่งเอกสารหลักฐานของนักเรียนฉบับสำเนาที่ผู้บริหารโรงเรียนรับรอง
ตามที่เกณฑ์การแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ไปให้ฝ่ายรับรายงานตัวของศูนย์แข่งขันฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
2.  เมื่อโรงเรียนส่งเอกสารฉบับสำเนาไปแล้ว ในวันแข่งขันให้ถือฉบับตัวจริงไปเพื่อยืนยันความถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง

เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมการแข่งขัน ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตามนี้
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:22 น.
คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ณ โรงเรียนสตรีระนอง
สเป็คเครื่องที่ใช้ในการแข่งขัน ห้องCom1 
CPU = Intel Core i5-7400 3.00GHz
OS = Windows 10 Pro
Microsoft Office = Office 2016 ไทย
 ----------------------------------------
สเป็คเครื่องที่ใช้ในการแข่งขัน ห้องCom2,3
CPU = Intel Core i3-6100 3.70GHz
OS = Windows 10 Pro
Microsoft Office = Office 2013 ไทย
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:15 น.
1 ประเพณีลอยกระทง
2 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง
3 โรงเรียนของหนู
4 การละเล่นของไทย
5 วัฒนธรรมภาคใต้
6 เศรษฐกิจพอเพียงระบบปฏิบัติการที่ใช้. Windows 10
ใช้โปรแกรม paint ที่ติดมากับ windows 
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:13 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 93
จำนวนทีม 2,226
จำนวนนักเรียน 4,564
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,275
จำนวนกรรมการ 1,180
ครู+นักเรียน 7,839
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,019
ประกาศผลแล้ว 229/271 (84.50%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 75
เมื่อวาน 101
สัปดาห์นี้ 433
สัปดาห์ที่แล้ว 452
เดือนนี้ 2,159
เดือนที่แล้ว 1,649
ปีนี้ 2,159
ทั้งหมด 264,862