งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป รายละเอียดดังนี้
                1.ประกาศงานศิลปหัตถกรรม
                2. เอกสารแก้ไข เปลี่ยนตัว Doc.5
                3. เอกสารเปลี่ยนตัวระดับเขต69


ปฏิทินการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2562
 
ที่ รายการ วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ
1 รับสมัครการแข่งขันทางระบบออนไลน์ 19-25 ส.ค.62 ศน.ฉัตรลลิตา/ปรียา
2 ประชุม Admin ประจำสนามแข่งขัน 26-28 ส.ค.62 ศน.ฉัตรลลิตา/ปรียา
3 ประกาศรายการแข่งขันของแต่ละสนามแข่งขัน 31ส.ค.62 admin สนามแข่งขัน
4 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน กิจกรรม จากเว็บไซต์ สพป. 1-5 ก.ย.62 โรงเรียน
5 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายชื่อนักเรียน 1-5 ก.ย.62 โรงเรียน
6 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันและกรรมการตัดสินผล กลุ่มสาระ/กิจกรรม 1-5 ก.ย.62 ร.ร.อนุบาล
ร.ร.วัดพระมหาธาตุร.ร.บ้านทวดทอง
7 ดำเนินการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ 10-12 ก.ย.62 ร.ร.อนุบาล
ร.ร.วัดพระมหาธาตุร.ร.บ้านทวดทอง
8 สรุปผลการดำเนินงาน 30 ก.ย.62 ศน.ราณีและคณะ
       
รายการแข่งขันตามโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.1
วันที่ 10 – 12 กันยายน 2562
สนามแข่งขัน รายการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ "นครอุอุทิศ" ปฐมวัย นายกษมา  หอมจันทร์
คณิตศาสตร์ นางนวลใย  สุทธิพิทักษ์
ภาษาต่างประเทศ นางพิมพ์มณี  เชาวลิต
คอมพิวเตอร์ นายกฤษดา  ชาญรบ
หุ่นยนต์ นายกฤษดา  ชาญรบ
ศิลปะ-ดนตรี นางชุติกาญจน์  พุ่มบุณฑริก
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ วิทยาศาสตร์ นายประวิช  บัวประหลาด
นักบินน้อย นายสาคร/นางนัยเนตร
นายสมภาษ/นางพรทิพย์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายประพันธ์  ไชยณรงค์
ศิลปะ-นาฏศิลป์ นายสุดสาคร พรมนิน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) นายภูษิต  คำแหง
โรงเรียนบ้านทวดทอง ภาษาไทย นายสิทธิพงศ์ พรหมรัตนพงศ์
สุขศึกษาและพลศึกษา นางปรีดา  พ่วงกิ่ม
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ นายระวี เฉตาไพย
การงานอาชีพ นายยุทธพล  อักษรรัตน์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสิรวิชญ์  ทับสุทธิ
 
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 173
จำนวนทีม 2,282
จำนวนนักเรียน 4,402
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,327
จำนวนกรรมการ 1,383
ครู+นักเรียน 7,729
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,112
ประกาศผลแล้ว 208/238 (87.39%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 65
สัปดาห์นี้ 128
สัปดาห์ที่แล้ว 395
เดือนนี้ 361
เดือนที่แล้ว 1,769
ปีนี้ 9,668
ทั้งหมด 241,574