งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็นการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.13 : จังหวัดตรัง)
https://forms.gle/7npjBktk7KGF1Eox8
devilศูนย์ที่5 คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยยอดblush
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้แต่ละทีม นำอุปกรณ์มาในวันแข่งขัน ดังนี้
1.นาฬิกาจับเวลา
2.ชุดกระดาน เอแม็ท

 
smileyศูนย์ที่ 5 คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยยอดsurprise
กำหนดส่งเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
กำหนดส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่มในวันแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน  ปฏิทินดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
- 22 ส.ค. เป็นตันไป           เปิดระบบให้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูล
- 26 ส.ค. 62                    ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
- 8 ก.ย.62                       ปิดระบบการบันทึกข้อมูล
- 9 ก.ย.62                       เปิดระบบเพื่อแก้ไขข้อมูล
- 11 ก.ย.62                     เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวฯ
-19-20 ก.ย.62                 แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69  กลุ่มจ.ตรัง
>> หัวข้อรายการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์)   คลิกรายละเอียด
    --------------------------------------------------------------------------
>> เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
1. เกณฑ์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3  คลิกรายละเอียด
2. เกณฑ์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  คลิกรายละเอียด
3. เกณฑ์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น  คลิกรายละเอียด
4. เกณฑ์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพวเตอร์ ม.ปลาย  คลิกรายละเอียด
5. เกณฑ์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  คลิกรายละเอียด
6. เกณฑ์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  คลิกรายละเอียด
7. เกณฑ์การแข่งข้น Motion Infographice ม.4-ม.6  คลิกรายละเอียด
8. เกณฑ์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  คลิกรายละเอียด
9. เกณฑ์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  คลิกรายละเอียด
10. เกณฑ์การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6  คลิกรายละเอียด
11. เกณฑ์การแข่งขันการเขึยนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  คลิกรายละเอียด
12. เกณฑ์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  คลิกรายละเอียด
13. เกณฑ์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอพต์แวร์ ม.4-ม.6  คลิกรายละเอียด
14. เกณฑ์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  คลิกรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------
>>หัวข้อรายการแข่งขันคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  คลิกรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------
>>สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน  คลิกรายละเอียด

ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 23:32 น.
ดาวโหลด   รายละเอียด
                   
1. กิจกรรมสภานักเรียน
                        2.กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)
 
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 16:04 น.
                                  ประกาศ
       ศูนย์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
          หลักเกณฑ์การแข่งขันภาพยนตร์สั้น
  ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
  กำหนดส่งผลงาน 5 ชุด  ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.
  ส่งด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ โดยมีหนังสือลงทะเบียน มายังศูนย์  
  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
 โดยใช้ไฟล์ mp4
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13:44 น.
smileyดาวน์โหลด  ายละเอียดการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 10:21 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 50
จำนวนทีม 2,974
จำนวนนักเรียน 6,667
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,303
จำนวนกรรมการ 1,598
ครู+นักเรียน 10,970
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,568
ประกาศผลแล้ว 208/229 (90.83%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 29
เมื่อวาน 182
สัปดาห์นี้ 560
สัปดาห์ที่แล้ว 1,081
เดือนนี้ 1,599
เดือนที่แล้ว 3,073
ปีนี้ 17,926
ทั้งหมด 325,687