งานวันมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มจังหวัดพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
--------------------------------ระดับเขตพื้นที่---------------------------------------
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 21 ส.ค–31 ส.ค. 62
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ วันที่ 1- 2 ก.ย. 62
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู วันที่ 3 ก.ย. 62
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู วันที่  3 - 5 ก.ย  62
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  วันที่ 6-8 ก.ย. 62
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่หลังจบการแข่งขัน  วันที่ 6-8 ก.ย. 62
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  วันที่ 6 ต.ค.62 เป็นต้นไป
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครูก่อนโอนข้อมูลระดับภาค วันที่ 6 ต.ค.- 20 พ.ย. 62
 ประกาศผลการแข่งขันทักษะ งานวันมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2562  จังหวัดพัทลุง
 
หมายเหตุ         
             1.การประกาศผลนี้ เป็นผลการแข่งขันที่ไม่เป็นทางการ และเมื่อได้ประกาศผลครบเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล จนถึงเวลาปัจจุบัน ผ่านทางระบบเว็บไซต์แข่งขัน จึงจะถือว่าผลการแข่งขันตามประกาศนี้ เป็นทางการ
             2. ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ถ้าต้องการประท้วงผลการตัดสิน ต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล  จนถึงเวลาปัจจุบันหลังจาก 24 ชั่วโมง ไปแล้ว ถือว่า ยอมรับผลการตัดสิน และผลการแข่งขันรายการนั้นๆ จะเป็นผลการแข่งขันที่ เป็นทางการ  
- ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
- สรุปเหรียญรางวัลแยกตามกลุ่มสาระ 
- สรุปจำนวนเหรียญรางวัล 
- สรุปเหรียญ+อันดับรายการที่ไปต่อระดับภาค
- สรุปอันดับเหรียญ+ไปต่อระดับภาค
วันเสาร์ ที่ 07 กันยายน 2562 เวลา 08:54 น.

 
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 09:33 น.


ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว  
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของศูนย์วิชา ว่าจะให้ใช้บัตรชนิดใดบ้าง
    ซึ่งมีบัตรทั้งหมด  4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีขาว/ม่วง              2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีขาว/เขียว
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีขาว/ฟ้า            4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีขาว/แสด
3. พิมพ์บัตรโดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตร 2 ใบ นำมาตัด
    แล้วพับครึ่ง จะได้บัตรขนาด 9.5x14 ซ.ม.
วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2562 เวลา 13:56 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 53
จำนวนทีม 2,370
จำนวนนักเรียน 5,253
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,470
จำนวนกรรมการ 1,401
ครู+นักเรียน 8,723
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,124
ประกาศผลแล้ว 212/212 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 9
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 51
สัปดาห์ที่แล้ว 16
เดือนนี้ 30
เดือนที่แล้ว 37
ปีนี้ 1,714
ทั้งหมด 265,878