กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษภาคใต้
 
๑. ประชาสัมพันธ์ website  ๒ - ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
๒. จัดส่ง usename password  ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ           ทุกจังหวัด ๑๖ - ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
๓.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๑ - ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
๔.  แก้ข้อมูลนักเรียน  ครูผู้ควบคุม ๖ - ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒
๕.  พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน  และครูผู้ควบคุม ๒๐ - ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒
วันเสาร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:25 น.