ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 14 13 7 34
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 7 3 21
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 9 6 2 17
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 8 4 3 15
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 7 4 3 14
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 6 5 5 16
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 5 4 1 10
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 5 1 8 14
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 2 2 3 7
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 1 3 2 6
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 3 2 6
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 1 1 2 4
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 0 1 0 1
รวม 70 54 41 165

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอำพล จ่าพันธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 083-0657532
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]