สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา ได้  39  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ได้  21  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ได้  21  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้  20  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี ได้  18  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ได้  18  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ได้  16  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ได้  14  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา ได้  14  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้  9  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส ได้  8  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ