สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 25 30 29
2 002 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 16 24 20
3 003 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 53 79 66
4 004 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 29 38 34
5 005 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 22 27 25
6 006 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร 0 0 0
7 007 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 35 47 42
8 008 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 10 14 12
9 009 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 25 36 29
10 010 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 12 12 12
11 011 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 24 32 29
12 012 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 25 41 32
13 013 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 9 9 9
14 014 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 23 20
รวม 302 412 359
771

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอำพล จ่าพันธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 083-0657532
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]