ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลิพอน สพป. ภูเก็ต 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 85.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พัทลุง เขต 2 84.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทางขึ้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 76.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดปรางแก้ว สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 73.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สพป. ปัตตานี เขต 1 72.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 72.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปากปรน สพป. ตรัง เขต 1 71.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 68.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 68.80 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านกาลูบี สพป. สตูล 67.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 66.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 64.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 62.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป. ยะลา เขต 2 60.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 60.40 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 60.40 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน