ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป. พังงา 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 78.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.67 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านลานนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทางขึ้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.33 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหัวควน สพป. สตูล 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 65.33 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน