ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 096
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 83.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 82.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 81.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 80.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 77.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 76.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.40 เงิน 17  
19 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป. พัทลุง เขต 1 75.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 72.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 72.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 70.80 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน