ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง สพป. ชุมพร เขต 2 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ สพป. นราธิวาส เขต 1 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สพป. พังงา 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบูกิต สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 83.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 80.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 80.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป. ปัตตานี เขต 1 80.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.60 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านแหลมหาด สพป. สงขลา เขต 1 80.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป. ตรัง เขต 1 78.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน สพป. ปัตตานี เขต 3 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านธารน้ำใส สพป. ยะลา เขต 3 76.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน