ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 76.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 73.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.60 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 72.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนกุลวดีศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 71.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 71.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สงขลา เขต 3 69.60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 68.80 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 67.80 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ 67.60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 66.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 66.80 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 66.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 66.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 65.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 64.40 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน