ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย สพป. สงขลา เขต 2 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 81.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พัทลุง เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 76.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 75.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 75.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 75.20 เงิน 9  
11 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.20 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 74.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเกาะจาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.80 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 74.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 74.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 74.20 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านบาเลาะ สพป. ปัตตานี เขต 3 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านไอร์โซ สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 73 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. พัทลุง เขต 1 71.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 70.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ สพป. ภูเก็ต 69.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สพป. ปัตตานี เขต 1 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 68.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป. ชุมพร เขต 2 68.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 67.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66.20 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน