ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 86.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 80.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 80.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 78.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 78.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 77.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาพา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 74.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม สพป. สงขลา เขต 3 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 73.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 73.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 72.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 72.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 68.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 67.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนหาดทรายทอง สพป. ตรัง เขต 1 67.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 67.40 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน