ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโปะหมอ สพป. สงขลา เขต 2 86.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. ชุมพร เขต 1 81.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 80.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 80.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 80.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ สพป. พัทลุง เขต 2 79.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดปะโอ สพป. สงขลา เขต 1 79.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79.20 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดจันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 77.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 76.20 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 75.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 74.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ระนอง 73.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดเกาะสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านตือเบาะ สพป. ปัตตานี เขต 3 71.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 71.20 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา สพป. ปัตตานี เขต 2 70.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 68.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 68.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต 2 68.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 67.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 66.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี สพป. ยะลา เขต 2 66 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน