ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.09 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.34 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 69.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 67.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 66.59 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65.92 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 64.84 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 64.84 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 64.42 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 63.84 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 23.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 23.25 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 22.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 22 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 18 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านบุโบย สพป. สตูล 17.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 16.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 15.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 15 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป. พัทลุง เขต 1 15 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 14 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 10.50 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน