ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. ตรัง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพรุเตียว สพป. กระบี่ 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป. พัทลุง เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหนอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สพป. พังงา 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดม่วงค่อม สพป. สงขลา เขต 2 87.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทะเลนอก สพป. ระนอง 84.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 84.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.67 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล 83.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโฉลง สพป. ยะลา เขต 1 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 82.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดควนป้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสำนักขาม สพป. สงขลา เขต 3 76.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดไทรพอน สพป. พัทลุง เขต 2 74.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 72.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 72.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 70.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 65.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 63.67 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน