ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 88.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สพป. สงขลา เขต 2 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 84.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 84.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 83.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ สพป. สงขลา เขต 1 83.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสุชน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป. สตูล 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 80.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 80.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต 80.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 78.20 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งดอน สพป. พังงา 77.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพป. ยะลา เขต 3 73.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า สพป. ปัตตานี เขต 3 73.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 72.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 72.25 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 64.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. ปัตตานี เขต 2 62.40 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน