ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 822
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดโทเอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 58 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 56 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 44 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน