ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านกระหวะ สพป. ปัตตานี เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกนิบง สพป. ปัตตานี เขต 3 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ สพป. ยะลา เขต 2 47 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน