ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 90.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป. พังงา 82.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 80.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 77.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 72.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ สพป. สตูล 72.50 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 66.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านกระหวะ สพป. ปัตตานี เขต 2 62.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านตาโงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 57 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนพัฒนศาสตร์ สพป. ปัตตานี เขต 3 51.50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 44.50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 33 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน