ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 816
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบ่อผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป. กระบี่ 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคุรอด สพป. พังงา 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 10  
15 โรงเรียนวัดสองแพรก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านลานข่อย สพป. พัทลุง เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน สพป. สงขลา เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน 17  
20 โรงเรียนจิปิภพพิทยา สพป. ปัตตานี เขต 2 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 20  
23 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 77 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกแมแน สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านแบรอ สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล สพป. สตูล 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง สพป. ปัตตานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน