ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 814
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 75.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 58.66 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน