ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพป. ยะลา เขต 3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมันตานุสรณ์ สพป. ชุมพร เขต 1 83.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 83.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 1 81.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 80.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 80.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนจงหัว สพป. สตูล 79.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 79.25 เงิน 11  
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป. พัทลุง เขต 1 78.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 78.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78.25 เงิน 14  
16 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต 77.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 75.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนฮั่วหน่ำมูลนิธิ สพป. ปัตตานี เขต 3 75.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 68.75 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. พังงา 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสิทธาภัทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -  
26 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน