ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 812
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 98.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 93.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 93.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 87.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. สตูล 82.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 82.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 75.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านขัน สพป. พัทลุง เขต 1 74.80 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน