ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป. พัทลุง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 70 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สพป. ตรัง เขต 1 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน