ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนสวี สพป. ชุมพร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพป. ตรัง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป. พัทลุง เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปันจอร์ สพป. สตูล 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ สพป. ภูเก็ต 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านฉลองชัย สพป. ยะลา เขต 2 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหัวเขา สพป. สงขลา เขต 1 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านละเวง สพป. ปัตตานี เขต 3 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน