ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 081
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองจัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านในกริม สพป. ชุมพร เขต 2 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ สพป. สงขลา เขต 1 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 79.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 77.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 75.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 74.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62.67 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน