ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 86.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคาโต สพป. ปัตตานี เขต 1 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 82.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 82.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 81.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง สพป. พัทลุง เขต 2 79.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 78.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 77.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเกตรี สพป. สตูล 77.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 76.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.60 เงิน 26  
28 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 67.80 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน