ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 82.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป. นราธิวาส เขต 3 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป. ปัตตานี เขต 3 80.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 80.33 ทอง 10  
13 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 80.33 ทอง 10  
14 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 80.33 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 78.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 77.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 76.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.66 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 76.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนจอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร สพป. ชุมพร เขต 2 75.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา สพป. ยะลา เขต 1 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 71.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป. สตูล 70.66 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านปากถัก สพป. พังงา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน