ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต สพป. นราธิวาส เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สงขลา เขต 3 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) สพป. นราธิวาส เขต 1 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกูบู สพป. นราธิวาส เขต 2 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดคูขุด สพป. สงขลา เขต 1 82.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองเปล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. ระนอง 80.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. ชุมพร เขต 2 79.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร สพป. พัทลุง เขต 2 77.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองโร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 73.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางวัน สพป. พังงา 70.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป. ปัตตานี เขต 2 67.67 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน