ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 85.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา 80.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 80.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 77.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 75.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 73.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 71.80 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 70.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 64.40 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 63.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 63.60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 63.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเกตรี สพป. สตูล 63.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน