ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 82.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 80.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพป. ปัตตานี เขต 3 80.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.30 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 79.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 78.90 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 78.70 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.90 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 75.70 เงิน 23  
24 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 75.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 74.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 74.20 เงิน 25  
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. พังงา 74.10 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 71.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 70.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป. สตูล 70.20 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน