ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 86.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 76.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 75.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 75.50 เงิน 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางกรัก สพป. พังงา 74.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 16  
19 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 60.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 45 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 43.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 37 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน