ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโทเอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.72 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.69 ทอง 6  
7 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 87.21 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.97 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.95 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 84.24 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สงขลา เขต 2 83.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล 79.49 เงิน 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สงขลา เขต 3 77.49 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.95 เงิน 14  
15 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.17 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 75.47 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 74.68 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 73.91 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 73.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 72.95 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ สพป. สงขลา เขต 1 68.29 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 66.31 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 65.90 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 64.61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 63.24 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 62.18 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 60 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน