ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโตน สพป. พัทลุง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 87.41 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.37 ทอง 6  
7 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.06 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 86.11 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. พังงา 85.73 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านฉลองชัย สพป. ยะลา เขต 2 85.61 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 85.31 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 76.55 เงิน 13  
14 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพป. ยะลา เขต 3 76.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง สพป. ปัตตานี เขต 1 76.22 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองแคว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.32 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 75.17 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปันจอร์ สพป. สตูล 74.44 เงิน 18  
19 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.11 เงิน 19  
20 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 68.12 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 66.69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 66.39 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สพป. สงขลา เขต 1 66.08 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป. ตรัง เขต 1 65.71 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.92 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 64.89 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 64.32 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป. ปัตตานี เขต 3 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป. ปัตตานี เขต 2 60 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป. พัทลุง เขต 2 60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน