ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 99.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 98.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 97.62 ทอง 4  
5 โรงเรียนเรวดีพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 94.71 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป. สงขลา เขต 2 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 92.35 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.85 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 90.04 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 88.65 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.06 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.64 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 87.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านละเวง สพป. ปัตตานี เขต 3 86.26 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านศรีธนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 86.06 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 84.85 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 83.98 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 83.18 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 81.92 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม สพป. พัทลุง เขต 2 81.07 ทอง 22  
23 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 80.71 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ สพป. ยะลา เขต 2 79.94 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.96 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 75.77 เงิน 26  
27 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 75.64 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 72.62 เงิน 28  
29 โรงเรียนราชพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 71.51 เงิน 29  
30 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 66.81 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน