ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 784
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 83.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน