ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 776
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองโร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ สพป. ยะลา เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดาหลำ สพป. สตูล 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน