ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 85.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 83.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 82.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 77.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 76.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป. พัทลุง เขต 1 75.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 74.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 73.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 72.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 71.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 68.25 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 67.25 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 65.25 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 64.75 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 63.75 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 62.25 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 60.50 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน