ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สพป. สงขลา เขต 1 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านริแง สพป. นราธิวาส เขต 3 79.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 76.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านลำพิกุล สพป. ตรัง เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. สตูล 75.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวังช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 74.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 74.60 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 74.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 72.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 72.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป. พัทลุง เขต 2 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 68.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านบน สพป. ปัตตานี เขต 3 67.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 66.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกสุมุ สพป. นราธิวาส เขต 1 66.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 65.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) สพป. ยะลา เขต 1 64 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน