ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 773
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 85.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป. ปัตตานี เขต 1 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 78.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 75.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนหาดทรายทอง สพป. ตรัง เขต 1 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 74.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 74.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 73.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 72.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 2 72.20 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองแคว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป. สงขลา เขต 1 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 70.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 66.40 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน