ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 79.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 79.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 75.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 73.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 72.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 72.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางราพา สพป. ปัตตานี เขต 1 72.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดควนแพรกหา สพป. พัทลุง เขต 1 72.40 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านดินนา สพป. กระบี่ 71.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.40 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านกะรุบี สพป. ปัตตานี เขต 3 71.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 70.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 69.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 67.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 67.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 67.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 67.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 67.20 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านคลองจัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 65.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 63.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านควนเเหวง สพป. พัทลุง เขต 2 61.20 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน