ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 91.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 85.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 75.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 71.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 71.30 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 67.90 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 64.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดโทเอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 62.90 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 62.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 61.90 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 61.30 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป. สตูล 60.10 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 57.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 56.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 55.90 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 55.70 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 55.40 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 40.30 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน