ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สพป. ชุมพร เขต 1 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนหินเเท่น สพป. พัทลุง เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสวนขัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 98.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไสท้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 98 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 96.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 96 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบางคู สพป. ภูเก็ต 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง 10  
14 โรงเรียนอนุบาลวลัยพร สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง 10  
15 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป. ปัตตานี เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเกาะยาง สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านลำพิกุล สพป. ตรัง เขต 1 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 70 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ปัตตานี เขต 3 61 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม สพป. นราธิวาส เขต 2 61 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 58 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านบางหว้า สพป. พังงา 52 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 49 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน