ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโคกหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 62.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สงขลา เขต 3 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากพู่ ฯ สพป. พังงา 56.66 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 54.33 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 52.66 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 50.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 47.33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 46.33 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 43.66 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 43 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) สพป. สงขลา เขต 1 39.66 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 37.66 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 36.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 35.66 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 34.66 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 33.66 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 31.66 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 31 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 31 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 27.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 19.66 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน